0 oy
83 gösterim
tarafından Genel içerisinde

SQL tablonuza veri eklemede ilk akla gelen INSERT deyimi kullanabilirsiniz .

Bu makalede, INSERT tek bir satır, birden çok satır eklemek ve bir SQL tablosundan diğerine satır kopyalamak için deyimin nasıl kullanılacağını göstereceğim .

Temel INSERT sözdizimi

SQL'de bir tabloya satır eklemek için temel sözdizimi:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, etc)
VALUES (value1, value2, value3, etc);

İlk kod satırı, INSERT deyimi ve ardından verileri eklemek istediğiniz tablonun adını kullanır . Tablo adından sonra sütun adlarını belirtebilirsiniz.

İkinci kod satırı, satırlar için değerleri ekleyeceğiniz yerdir. Değer sayısının belirtilen sütun sayısıyla eşleşmesi gerekli ve  önemlidir, aksi takdirde bir hata mesajı alırsınız.

SQL tablosuna satır nasıl eklenir

Bu örnekte , ve dogs sütunlarıyla çağrılan bir tablomuz var . adlı bir köpek eklemek istiyoruz .id name gender AXEL

Tabloya eklemek AXELiçin kodun nasıl göründüğü :

INSERT INTO dogs(id, name, gender) VALUES (1, 'AXEL', 'M');

SQL tablonuzun oluşturulmasında belirttiğiniz tüm kısıtlamalara satır eklerken uyulması gerekir.

SQL'de bir tabloya birden çok satır nasıl eklenir

Bir tabloya aynı anda birden çok satır eklemek istiyorsanız, bu söz dizimini kullanabilirsiniz:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, etc)
VALUES 
	(value1, value2, value3, etc),
  (value1, value2, value3, etc),
  (value1, value2, value3, etc);
	

Her satır arasındaki virgülleri hatırlamak önemlidir, aksi takdirde bir hata mesajı almış olursunuz :

Tabloya aynı anda sekiz köpek eklemek için kod şöyle görünür:

INSERT INTO dogs(id, name, gender) 
VALUES 
  (1, 'AXEL', 'M'),
  (2, 'Annie', 'F'),
  (3, 'Ace', 'M'),
  (4, 'Zelda', 'F'),
  (5, 'Diesel', 'M'),
  (6, 'Tilly', 'F'),
  (7, 'Leroy', 'M'),
  (8, 'Olivia', 'F');

Tablo şu anda böyle görünüyor:

Bir tablodan satırlar nasıl kopyalanır ve başka bir tabloya nasıl eklenir

Satırları bir SQL tablosundan diğerine kopyalamak için SELECTve INSERT deyimlerini kullanabilirsiniz .

Bu temel sözdizimidir:

INSERT INTO table_name1 (columns) 
SELECT columns FROM table_name2;

Bu örnekte, cats tabloyla aynı sütun adlarına sahip üç satırlı bir tablo oluşturdum dogs.

Aşağıdaki kodu kullanarak tüm catsverileri dogstabloya ekleyebiliriz :

INSERT INTO dogs SELECT * FROM cats;

dogsEk ile yeni tablo şöyle görünür cats:

SQL tablonuza veri eklemek istiyorsanız, INSERTdeyimi kullanabilirsiniz .

SQL tablonuza satır eklemek için temel sözdizimi:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,etc)
VALUES (value1, value2, value3, etc);

İkinci kod satırı, satırlar için değerleri ekleyeceğiniz yerdir. Değer sayısının belirtilen sütun sayısıyla eşleşmesi önemlidir, aksi takdirde bir hata mesajı alırsınız.

Tabloya satır eklerken sütun kısıtlamalarını göz ardı etmiş olduğunuzda  çalıştığınızda bir hata mesajı alırsınız.

Bir tabloya aynı anda birden çok satır eklemek istiyorsanız, bu söz dizimini kullanabilirsiniz:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, etc)
VALUES 
	(value1, value2, value3, etc),
  (value1, value2, value3, etc),
  (value1, value2, value3, etc);

Satırları bir SQL tablosundan diğerine kopyalamak için SELECTve INSERTi fadesini kullanabilirsiniz .

Bu temel sözdizimidir:

INSERT INTO table_name1 (columns) 
SELECT columns FROM table_name2;

1 Yanıt

0 oy
tarafından
Çok yardımcı oldu, sade anlatımınız için teşekkür ederim. Sql ile tablo oluşturmayı anlatamayan hocalar var.
Kıvırcık Yazılımcı Soru Cevap'a hoşgeldiniz. Burada soru sorabilir ve diğer kullanıcıların sorularını yanıtlayabilirsiniz.
...